Kwaliteit

Elk jaar worden in Nederland duizenden gewrichtsprothesen geplaatst: ruim 26.000 heupen, 22.000 knieën, 100 enkels, 2000 schouders en 100 ellebogen. De Nederlandse orthopedisch chirurgen willen de kwaliteit van die prothesen en van de orthopedische zorg volgen, beoordelen en verbeteren.

Daarvoor is de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) opgericht; een landelijk register met alle operatiegegevens. Ook de PROMs (vragenlijsten) van de heup, knie en schouder staan in de LROI. Als u een heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols-, vinger-, of duimprothese krijgt, registreren uw behandelaars dit in de LROI. Deze registratie is anoniem; zowel voor de persoonsgegevens van de patiënt als voor de deelnemende zorgaanbieders geldt vertrouwelijkheid.

Wat bereiken we met registratie?

Traceerbaarheid
Als er sprake is van een calamiteit, kunnen we - vanuit de LROI - 100% van de geregistreerde prothesen herleiden naar de patiënten bij wie deze prothese geplaatst is. We stellen in zo'n geval de zorgaanbieders die deze prothese plaatsten op de hoogte. Zij kunnen - zo nodig - de patiënten terugroepen. De privacy van de patiënt staat centraal en is gegarandeerd door het BSN-nummer versleuteld op te slaan. Alleen de behandelend arts kan dit nummer ontsleutelen.

Inzicht in de gewrichtsprothesen
We gebruiken de gegevens om de patiëntveiligheid en de kwaliteit van de orthopedische zorg verder te verbeteren. Dankzij de registratie kunnen we minder goed presterende prothesen eerder signaleren, zelfs als het gaat om zeldzame gevallen. Met de resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek stimuleren we kwaliteitscontroles en innovaties op het gebied van gewrichtsprothesen.

De LROI is aangesloten bij de NORE (Network of Orthopaedic Registries) en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). Zo kunnen we de gegevens ook vergelijken met die in het buitenland en dragen we bij aan internationale samenwerking om de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en de (na)behandeling te verbeteren.

Spiegelinformatie
De zorgaanbieders kunnen de gegevens in de LROI gebruiken om de eigen resultaten te vergelijken met de landelijke resultaten. Dit stelt hen in staat om het eigen medisch handelen te verbeteren en kan hen ondersteunen bij de keuze voor een gewrichtsprothese.

Vragenlijsten

De orthopedisch chirurgen willen graag weten of de patiënten tevreden zijn over de geplaatste gewrichtsprothesen. We meten dit met vragenlijsten. Deze vragenlijsten heten patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. In het Engels heten ze Patient Reported Outcome Measures, afgekort PROMs.

Als u een prothese krijgt, kan het zijn dat u voor- en na de operatie zo'n vragenlijst krijgt voorgelegd. Vult u deze in, dan helpt u de orthopedie om de kwaliteit van de prothesen en de zorg te verbeteren.

PROMs vragenlijst digitaal invullen
Het kan zijn dat uw behandelaars u vragen om een PROMs vragenlijst digitaal in te vullen. De instructie hiervoor krijgt u van uw behandelaar. 

Wat leveren PROMs op?
PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de operatie, het herstel, de kwaliteit van de gebruikte prothese en de kwaliteit van de arts, de kliniek of het ziekenhuis. Uw behandelaar registreert de uitkomsten van de PROMs-vragenlijsten in de LROI. Doordat alle ziekenhuizen dit doen kunnen we eventuele verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Bronvermelding; LROI

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de behandelingen en/of aandoeningen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden en helpen u verder.

Adresgegevens:
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

T: +31 (0)88 - 706 8537
E:   poli.orthopedie@bravis.nl
 

Krijgt u een prothese? Wij verzamelen uw gegevens

Uw ervaring telt!

Bezoekadres
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal

Maak kennis met ons team van chirurgen