Medewerkers

De Verpleegkundig Specialist voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met en onder supervisie van uw behandeling orthopedisch chirurg. De orthopedisch chirurg is altijd bereikbaar om te overleggen om zodoende een optimale zorg te garanderen. De VS is bekend met de patëntencategorie, het werkterrein en de werkwijze van de instelling.

De Verpleegkundig Specialist:

 • Houdt een poliklinisch spreekuur met daarbijbehorende controles en nabehandeling bij operaties
 • Houdt een telefonisch spreekuur
 • Loopt visite op de verpleegafdelingen
 • Voert kleine behandelingen uit, zoals het geven van injecties in gewrichten
 • De physician assisant verricht tevens, onder supervisie, kleine operatieve ingrepen
 • Documenteert en verwerkt medische gegevens
 • Overlegt met specialisten, huisartsen, en andere mensen die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt
 • Beoordeelt en interpreteert röntgenonderzoeken, wonden en behandelingstrajecten
 • Heeft aandacht voor kwaliteitszorg

 • Patricia van der Pluijm
  Verpleegkundig Specialist BIG-nummer 19914968830