Studie Bravis-orthopeed Geert Meermans naar nieuwe methode heupoperaties

“Minder kans op een heup uit de kom”

Geert Meermans is een van de orthopedisch chirurgen in het Bravis ziekenhuis die wetenschappelijke studies verricht. De onderzoeksresultaten zijn niet alleen interessant voor de zorgsector zelf, maar leveren ook voordelen op voor patiënten. Zo vermindert een nieuwe methode bij heupoperaties de kans dat de heup uit de kom schiet en vergroot het de tevredenheid onder patiënten.

Tijdens de wetenschappelijke studies worden met vragenlijsten, scoringslijsten en testen zeer nauwkeurig de effecten van een behandeling onderzocht. “Op deze manier kun je heel goed technieken met elkaar vergelijken”, vertelt de orthopedisch chirurg. “De onderzoeksresultaten presenteer ik op internationale congressen of worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.”

 

Internationaal onderzoek

In 2022 presenteerde Geert Meermans de resultaten van een onderzoek naar het plaatsen van heupprotheses op het Europese Orthopediecongres. Met collega’s uit Canada, Ierland en Duitsland heeft hij dit onderzoek verricht. “Het was gebruikelijk om bij het plaatsen van de prothese de kom bijna tot op de bodem uit te diepen. Daardoor verlies je voor een deel de hefboomfunctie. Uit een eerder klinisch onderzoek in Ierland blijkt dat het beter is om niet dieper te gaan dan noodzakelijk. Wij hebben nu de resultaten van de klassieke manier vergeleken met die van de nieuwe techniek. Daaruit blijkt dat je met de nieuwe methode het scharnierpunt van de heup veel beter kan behouden. Dat scheelt enkele millimeters. Daardoor vermindert de kans dat de nieuwe heup uit de kom schiet. Ook zijn de patiënten meer tevreden. Voor veel collega’s zijn de onderzoeksuitkomsten een openbaring. Zij hebben er nooit bij stilgestaan dat het uitdiepen van de kom dergelijke gevolgen kan hebben voor het scharnierpunt en dus voor het welbevinden van de patiënt.”

 

 

  • Nieuws