Kwaliteitsvisitatie

Deze kwaliteitsvisitatie is bedoeld als toetsmoment van de kwaliteit en continuiteit van de orthopedische zorg zoals die wordt geleverd door een vakgroep, door diens leden en door de omgeving waarin de orthopedische zorg wordt verleend. 
Het doel is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg.

Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. 

Op 1 november vindt deze kwaliteitsvisitatie plaats.
Orthopedisch chirurgen uit andere ziekenhuizen gaan deze dag in gesprek met onze orthopedisch chirurgen, maar ook met de Raad van Bestuur en bijvoorbeeld leidinggevenden van de operatieafdeling en verpleegafdeling. 

Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met onder andere conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen ook naar de Raad van Bestuur en het Stafbestuur gestuurd. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Op deze visitatiedag zijn er geen spreekuren en geplande operaties. 
Spoedoperaties zullen vanzelfsprekend wel plaatsvinden. 

 

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems

  • Medical Information Officer

    Medical Information Officer

    Dr. Kats is vanaf 1 januari 2020 aangesteld als Medical Information Officer (MIO). In deze functie ondersteunt hij Chief Medical Information Officer (CMIO) dr. Tjioe, dermatoloog.

    De Medical Information Officer is de rechterhand van de CMIO. Zij zijn de verbindende schakels  tussen de medische staf en ICT. Zij zijn betrokken bij projecten zoals het Elektronisch Patiënten Dossier, eHealth (BravE) en het patiëntenportaal MijnBravis. Door de toenemende digitalisering in de zorg en het groeiende takenpakket van de CMIO, was extra ondersteuning nodig.

    Dr. Kats is al van begin af aan betrokken bij het elektronisch patiëntendossier: eerst als key user en later als lid van de themagroep Medisch.