BeterDichtbij

De doelstelling van het BeterDichtbij concept is het opbouwen en verstevigen van de relatie met consumenten (inwoners) in de regio en de bestaande patiënten van Bravis. 

 

Bravis zet met BeterDichtbij in op digitale innovatie in de zorgsector, en heeft als doel om het contact met patiënten te verbeteren en in te spelen op de visie van Bravis; Zorgvernieuwing realiseren door inzet van technologie en digitalisering. Daarbij staat laagdrempelige gegevensuitwisseling met patiënten en zorgverleners en digitale monitoring en communicatie centraal. BeterDichtbij wordt gebruikt voor eenvoudig berichtenverkeer tussen zorgverlener en patiënt.

Patiënten dienen voor het gebruik van BeterDichtbij een app te installeren. De secretaresses sturen na een bezoek aan de polikliniek een uitnodiging om een chat te kunnen sturen naar de polikliniek Orthopedie.

  • Nieuws