Interview met verpleegkundig specialist Angelique de Hooge

Op pagina 52 en 53 van het blad 'Zorg voor beweging' staat een interview met Angelique de Hooge, verpleegkundig specialist. Hierin vertelt zij wat de verpleegkundig specialist en physician assistant doen voor de orthopedisch chirurg. Uiteraard is dit magazine ook te vinden in de wachruimtes van Bravis Orthopedie Kliniek.

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems

  • Schoudernetwerk, een intensieve regionale samenwerking rond schouderklachten

    Het schoudergewricht is een complex gewricht, waarbij veel verschillende problemen kunnen ontstaan. Behandeling van schouderklachten vraagt dan ook om een gerichte specialistische behandeling. Sinds enkele jaren is het Schoudernetwerk Zuidwesthoek in onze regio actief.

    Het is een samenwerkingsverband tussen orthopedisch chirurgen van Bravis Orthopedie Kliniek en gespecialiseerde fysiotherapeuten in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal. Dit schoudernetwerk is opgezet om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van schouderklachten te verbeteren. Om dit te bereiken wordt iedere 3 maanden een schoudernetwerk scholingsavond georganiseerd.