Interview met verpleegkundig specialist Angelique de Hooge

Op pagina 52 en 53 van het blad 'Zorg voor beweging' staat een interview met Angelique de Hooge, verpleegkundig specialist. Hierin vertelt zij wat de verpleegkundig specialist en physician assistant doen voor de orthopedisch chirurg. Uiteraard is dit magazine ook te vinden in de wachruimtes van Bravis Orthopedie Kliniek.

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems

  • Kwaliteitsvisitatie

    Kwaliteitsvisitatie

    Deze kwaliteitsvisitatie is bedoeld als toetsmoment van de kwaliteit en continuiteit van de orthopedische zorg zoals die wordt geleverd door een vakgroep, door diens leden en door de omgeving waarin de orthopedische zorg wordt verleend. 
    Het doel is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg.

    Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd.