Interviews en vlog orthopedisch chirurg en verpleegkundig specialist in het online jaarverslag 2018 van het Bravis ziekenhuis.

Bravis presenteert het Jaardocument 2018. Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een volledig digitaal jaarverslag. Hierin verantwoordt het ziekenhuis de zorgverlening aan haar patiënten. Zo stond 2018 in het teken van belangrijke thema’s als de concentratie van ziekenhuiszorg, Qmentum en NIAZ-accreditatie en de route naar één nieuwe locatie.

Bij het thema 'concentratie van ziekenhuiszorg' vind u de interviews en vlog met orthopedisch chirurg Stan Bell en verpleegkundig specialist Angelique de Hooge.

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems

  • Kwaliteitsvisitatie

    Kwaliteitsvisitatie

    Deze kwaliteitsvisitatie is bedoeld als toetsmoment van de kwaliteit en continuiteit van de orthopedische zorg zoals die wordt geleverd door een vakgroep, door diens leden en door de omgeving waarin de orthopedische zorg wordt verleend. 
    Het doel is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg.

    Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd.