Metalen implantaten en veiligheidscontroles op luchthavens

Orthopedisch chirurgen en traumachirurgen in Nederland plaatsen 65.000 kunstgewrichten en behandelen bijna 300.000 fracturen
per jaar.
Voor veel reizigers met een metalen implantaat – maar ook voor hun behandelend artsen – is het onduidelijk wat de consequenties
zijn als zij de veiligheidscontrole op een luchthaven doorlopen.
Die controle verloopt, conform Europese regels, volgens een vast stramien, waarbij reizigers een aantal zichtbare en onzichtbare
barrières passeren. Als eerste barrière wordt meestal een metaaldetector of een millimetergolfscanner gebruikt; na detectie van het implantaat volgt fouillering.
Het elektromagnetisch veld van een metaaldetector dringt door tot in het lichaam; de metaaldetector heeft daardoor een hogere
detectiegraad voor metalen implantaten dan een millimetergolfscanner, waarvan de radiogolven tot op of net onder de huid reiken.
Medische documentatie kan helpen de reiziger of de beveiligingsmedewerker gerust te stellen, maar aanvullende controles worden
hier niet mee ontlopen.

Ontleend aan: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3138

Jaarlijks doorlopen bijna 70 miljoen reizigers de veiligheidscontroles op de luchthavens in Nederland. Een deel van die reizigers
heeft metalen implantaten in zijn of haar lichaam. Moderne detectiemethoden, zoals de millimetergolfscanner, detecteren
nagenoeg geen protheses of andere metalen implantaten.


Als een metaaldetector of millimetergolfscanner iets verdachts heeft gedetecteerd, vindt volgens Europese regels fouillering van de reiziger plaats. In landen buiten Europa of in landen waar meer met metaaldetectoren dan met millimetergolfscanners wordt gewerkt, kan in plaats van fouillering een draagbare metaaldetector worden ingezet en kan eventueel gevraagd worden om het litteken te tonen. Medische documentatie zal in de Nederlandse situatie echter nooit tot gevolg hebben dat aanvullende veiligheidscontroles na detectie van het implantaat ontlopen kunnen worden.
Veiligheid staat immers voorop!

Klik hier voor het gehele artikel

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems