Onderzoek naar korte steel bij heupprothese

Dr. Bell neemt deel aan dit onderzoek en zal de Optimys kunstheup plaatsen bij 50 patiënten vanaf september 2019. 
Het kan dus zijn dat u gevraagd wordt deel te nemen aan dit onderzoek.

De Optimys kunstheup

De gewone kunstheup bestaat al vele jaren en heeft veel verbeteringen ondergaan over de tijd. Hoe goed de huidige kunstheup ook is, er blijft altijd ruimte voor verbetering. Een van de problemen van de huidige typen prothesen is dat ze vastgroeien in het bovenbeen aan de onderzijde van de prothese en niet aan de bovenkant van de prothese. Hierdoor wordt op den duur de kwaliteit van het bot aan de bovenzijde minder, wat kan zorgen voor moeilijkere revisies als de eerste heupprothese over de tijd loslaat. De Optimys is een kleine prothese die juist in het bovenste deel van het dijbeen vastgroeit, hierdoor blijft de botkwaliteit van het hele dijbeen beter, wat vooral bij jonge patiënten erg belangrijk kan zijn voor de toekomst.
 

Waarom een onderzoek?

Het doel van het onderzoek is om de lange termijn resultaten van deze prothese te documenteren.
Er nemen 50 patiënten deel aan dit onderzoek. Zij krijgen allen dezelfde type prothese geplaatst en een standaard nabehandeling. Er worden geen extra röntgenfoto’s gemaakt bijvoorbeeld. 

Als u besluit om deel te nemen aan dit onderzoek, dan zullen in de loop van de tijd een aantal controles plaatsvinden. Deze zijn identiek aan de standaard controles na het plaatsen van een heupprothese. Tijdens deze controlemomenten wordt een rontgenfoto van uw heup gemaakt. Naast deze standaard controles worden er 2 extra telefonische consulten gepland. Verder wordt u gevraagd naar uw bevindingen en er wordt een vragenlijst over uw heup ingevuld.
Wij vragen u vragenlijsten in te vullen over uw heup en algemene gezondheid. Deze vragenlijsten zult u tot 10 jaar na de operatie ontvangen (tijdens controlemomenten of via de post).


Vrijwillige deelname

Uw medewerking aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u toestemming geeft om aan dit onderzoek mee te doen, heeft u te allen tijde de vrijheid om op die beslissing terug te komen. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. E. Goorden, physician assistant via 088 - 706 8537
 

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems