Kwaliteitsvisitatie

Deze kwaliteitsvisitatie is bedoeld als toetsmoment van de kwaliteit en continuiteit van de orthopedische zorg zoals die wordt geleverd door een vakgroep, door diens leden en door de omgeving waarin de orthopedische zorg wordt verleend. 
Het doel is het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de geleverde zorg.

Elke vakgroep wordt eens in de vijf jaar gevisiteerd. 

Op 1 november vindt deze kwaliteitsvisitatie plaats.
Orthopedisch chirurgen uit andere ziekenhuizen gaan deze dag in gesprek met onze orthopedisch chirurgen, maar ook met de Raad van Bestuur en bijvoorbeeld leidinggevenden van de operatieafdeling en verpleegafdeling. 

Na afloop krijgt de vakgroep een visitatierapport met onder andere conclusies en adviezen. Separaat worden de conclusies en adviezen ook naar de Raad van Bestuur en het Stafbestuur gestuurd. Deelname aan kwaliteitsvisitatie is verplicht voor de herregistratie als medisch specialist.

Op deze visitatiedag zijn er geen spreekuren en geplande operaties. 
Spoedoperaties zullen vanzelfsprekend wel plaatsvinden. 

 

  • Nieuws

Ook interessant voor u

relevante nieuwsitems

  • Schoudernetwerk, een intensieve regionale samenwerking rond schouderklachten

    Het schoudergewricht is een complex gewricht, waarbij veel verschillende problemen kunnen ontstaan. Behandeling van schouderklachten vraagt dan ook om een gerichte specialistische behandeling. Sinds enkele jaren is het Schoudernetwerk Zuidwesthoek in onze regio actief.

    Het is een samenwerkingsverband tussen orthopedisch chirurgen van Bravis Orthopedie Kliniek en gespecialiseerde fysiotherapeuten in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal. Dit schoudernetwerk is opgezet om de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van schouderklachten te verbeteren. Om dit te bereiken wordt iedere 3 maanden een schoudernetwerk scholingsavond georganiseerd.